Om Ulrica Robsarve

Ulrica Robsarve har en bred spännvidd i sitt konstnärskap och gillar att uttrycka sig med hjälp av flera olika tekniker men i den här utställningen är fokuset på akvareller, något som hon har utvecklat och förfinat sedan trettio år tillbaka. Hennes motiv är ofta hämtade från smådjurs världen runt omkring oss och det går lätt att känna igen sig i de olika avbildade situationerna. De små djuren och insekterna är fångade i sin vardag på ett lekfullt sätt med både stor detaljrikedom och djup i målningarna. Ulrica förmedlar genom sina akvareller en vardagsglädje som ofta lämnar betraktaren med ett leende på läpparna.

En offentlig grupp med Ulricas kreationer finns också på Facebook.
Ulrica finns även på Instagram.