Samlingsutställningar

Under många av de år som Sollentuna Ram har funnis har det hållits en rad akvarellkurser. I slutet på dessa akvarellkurser har det ofta anordnats vernissage och en utställning som avslutning.

Även i samband med kursen i kinesisk kalligrafi anordnades en speciell utställning där flera olika konstnärer ställde ut.

Alla utställningar som skett under årens lopp är inte dokumenterade i bilder, men många är de. Under Tidigare utställningar finns en förteckning över någorlunda alla utställningar som hållits under de år som Lin och Peter ägt Sollentuna Ram.