Susann Brännström

Susann Brännström har ställt ut på Sollentuna Ram & Papperskonservering som en del i andra utställningar. Samtidigt har Sollentuna Ram & Papperskonservering varit behjälplig i att rama in och konservera ett stort antal av Susanns målningar.

Läs mer om Susann Brännström