Mats Cederberg

Abdelkarim Mats Cederberg ställde ut konstverk med arabisk kalligrafi.
Han hade utställning på Galleri Sollentuna 21/7-1/8, 2012.

Läs mer om Mats Cederberg på Facebook.