Kurs i arabisk kalligrafi


Läs mer om kalligrafen Abdelkarim Mats Cederberg på Facebook

Kalligrafi betyder skönskrift och handlar om att ge orden och bokstäverna sin rätt och skriva dem på ett vackert sätt. Arabisk kalligrafi började som en andlig disciplin, och var ett instrument för att minnas och begrunda Guds oändliga majestät. I många av de klassiska stilarna finns det strikta regler för bokstävernas och ligaturernas proportioner, vinklar, längd och tjocklek. När kalligrafen verkligen behärskar dessa kan han eller hon låta orden dansa fram på papperet.

Kontakta info@papperskonservering.se om ni är intresserade av denna kurs.

Info på Facebook: http://www.facebook.com/events/384846631581639/