Om František Makeš

František Makeš, föddes 1931. Efter studier vid Academy of Fine Arts i Prag utbildade han sig till målerikonservator. Under 1960-talet var han med och konserverade den kungliga samlingen i Prag. Han nådde stor internationell ryktbarhet för sitt forskningsarbete inom målerikonservering med hjälp av enzymer. Efter ockupationen 1968 flyttade Makeš till Sverige och fortsatte sin forskning. Makeš erhöll även en PhD från Göteborgs Universitet i kemi.

I Sverige har Makeš arbetat, bland annat, som chefskonservator på Skokloster och dess konstsamlingar. Internationellt är han erkänd för sitt arbete att med hjälp av vetenskapliga metoder kunna avslöja oäkta målningar och för hans två patent i biokemi. Makeš forskning med bl a polarografiska analyser inom konservering har gjort att han 2005 erhöll “Gratias Agit-priset” från det Tjeckiska kulturministeriet. Makeš senaste forskning handlar om enzymers användning inom konservering (Makeš, F, 2006, Novel enzymatic technologies to safeguard cultural heritage, Studies in conservation 16, Göteborg, Sweden).

År 2006 erhöll František Makeš H.M. Konungens medalj 8:e storleken i högblått band för betydelsefulla och bestående insatser inom bevarandet av konst och måleri.

I samband med konserveringsarbetet av kända konstverk som Arcimboldo och Rembrant, så har František Makeš inspirerats av skönheten under mikroskopet och många av hans målningar kan tyckas abstrakta, men är i egentligen tagna ur verkligheten.

František Makeš har ställt ut i Tjeckien, och på Tjeckiska Centret i Stockholm, senast 2007. Som personlig vän till papperskonservator Lin Zhang Freund, så ställer han även ut på Sollentuna Ram & Papperskonservering.
František Makeš har en egen hemsida numera.

Litteratur av František Makeš